Loading...
Fabricació de quadres elèctrics 2018-03-12T18:14:43+00:00

FABRICACIÓ DE QUADRES ELÈCTRICS

  • Quadres de distribució en qualsevol de les quatre formes establertes per la norma UNE-EN-60439 i 61439
  • Panells de control de processos industrials
  • Commutacions automàtiques
  • Panells de seguretat a quiròfans
  • Carrils integrats per a hospitals
  • Blocs de serveis d'aigua i força per a ports o càmpings
  • Quadres de potència i control A.A.
  • Quadres d'enllumenat públic
  • Panells de control de motors