Loading...
Instalacions Auxiliars 2018-02-18T20:59:45+00:00

INSTAL•LACIONS AUXILIARS

  • Inst. de càrrega de vehicles elèctrics
  • Domòtica
  • Commutacions automàtiques de xarxes
  • Compensació d'energia reactiva i filtratge harmònics
  • Sistemes d'alimentació ininterrompuda
  • Telecomunicacions, veu i dades
  • Inst. de megafonia i so
  • Control d’accessos, intrusió, CCTV
  • Contra incendis (detecció i extinció)
instalacionesAUX
instalacionesAUX
instalacionesAUX
instalacionesAUX
instalacionesAUX